1997 CHEVROLET BLAZER

1997 CHEVROLET BLAZER

Sold
Year: 1997
Make: CHEVROLET
Model: BLAZER
Body Style: 4 DOOR WAGON
Condition: Used
Location: Auto Action, Phoenix, AZ
Engine: V6, 4.3L; 90 DEG.; CPI
Stock Number: 120093
VIN Number: 1GNDT13W4V2120093