1996 CHEVROLET BLAZER

1996 CHEVROLET BLAZER

Sold
Year: 1996
Make: CHEVROLET
Model: BLAZER
Body Style: 2 DOOR WAGON
Condition: Used
Location: Auto Action, Phoenix, AZ
Engine: V6, 4.3L; 90 DEG.; CPI
Stock Number: 162362
VIN Number: 1GNCT18W4TK162362